ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Beskjeder og meldinger

[27/07/2012] Muntlig kontinuasjonseksamen i ST0202 er satt til mandag 6. august 2012. Oppmøte kl 9.00 på faglærers kontor, rom 1236, 12. etg, sentralbygg 2, Gløshaugen.

Slik vil den muntlige eksamen foreløpe:

 1. Kandidatene møter opp til 9.00 og får hver sitt tidspkt for muntlig eksamen. (kl 9, 10, 11 etc), og møter opp til dette tidspkt.
 2. Ved oppmøte på eksamenstidspunktet så trekkes en oppgavetekst og kandidaten får 20 minutter til å arbeide seg gjennom teksten (sitte på eget rom i fred og ro)- der de samme hjelpemiddel som på skriftlig eksamen til lov. Kandidaten noterer ned på teksten som tas med inn til eksamineringen etter 20 minutter. Da er ikke andre hjelpemiddel lov.
 3. Kandidaten står ved tavla i et lite møterom og sensor og faglærer høre på. Oppgaveteksten besvares, muntlig og ved skriving på tavla.
 4. Når alle kandidater har vært inne til eksaminasjon settes karakter.

[14/12/2011] Jeg har rettet ferdig eksamensbesvarelsene, og synes dere var utrolig flinke! Veldig mange svært gode karakterer, men dessverre også noen "ikke bestått". Jeg har levert fra meg listene, og håper resultatene straks er tilgjengelig for dere fra studweb. For dere som dessverre ikke bestod vil det bli kontinuasjonseksamen (for første gang) i august 2012. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Takk for innsatsen i ST0202, og lykke til med semesteravslutningen.

[08/12/2011] Lf for eksamen er lagt ut under Gamle eksamensoppgaver-tabellen, som også er tilgjengelig via "Eksamen" i venstre marg.

[07/12/2011] Lykke til imorgen. Husk læreboka (for tabeller) og kalkulator. Jeg kommer rundt kl 10. Noen har spurt om man kan bruke blyant på eksamensbesvarelsen som skal leveres inn, og iflg eksamenskontoret kan man det (men skriv så hardt at det blir gjennomslag på kopien bak arket).

[06/12/2011] Jeg minner om at tidligere eksamensoppgaver der man i løsningsskissen har med utregning ved tabelloppslag for standardnormalfordelingen ikke vil stemme overens med tabell 3 hos oss. Til og med 10.utgave av læreboka så ble ikke P(z< tall) å finne i tabellen, men heller P(0<z<tall). Alle sluttsvar i løsningsskisse stemmer, mens hvis du ikke forstår mellomregningen så er det bra (siden den er basert på annen tabell). Dette gjelder for de siste tre eksamenssettene: H2010 oppgave 1a og 3a, H2009 oppgave 1a og 1b, H2008 (ingen).

[05/12/2011]

 • Eksamensplassering er lagt ut og det står Trondheim spektrum K2.
 • Jeg har ikke kopiert opp tabeller til sist i oppgaven, slik at du må ha med læreboka på eksamen. Forøvrig er alle trykte og skrevne hjelpemiddel lov, og husk KALKULATOR.
 • Siste sjanse for veiledning er imorgen tirsdag kl 14-16 i DL141 i 1.etg i Låven.

[23/11/2011] Citizen SR-270X kalkulatoren: det ble spm om hvordan man fikk se tall i såkalt "fixed" format istedenfor "scientific" format på forelesningen i går. "Fixed" vil f.eks. være 0.005, mens "Scientific" vil være 5*10^-3. Merk: tasten F dobbeltpil D vil bare skifte mellom å vise brøk og den valgte av "Fixed" eller "Scientific".

Slik setter du at Fixed format skal brukes:

 1. Velg SETUP (det får du ved den gule tasten og så MOD)
 2. Velg 6, som betyr Fixed format
 3. Velg antall desimaler som du vil ha, 0-9 er mulig. Sikkert ok med f.eks. 5.
 4. Ferdig: da vil du heretter se tall i Fixed format med det valgte antallet desimaler.

Slik setter du at Scientific format skal brukes:

 1. Velg SETUP (gul tast og så MOD)
 2. Velg 7 som betyr Scientific format
 3. Velg antall gjeldende siffer du vil ha, f.eks 3.
 4. Ferdi: da vil du heretter se tall i Scientific format med det valgte antallet gjeldende siffer.

[13/11/2011] Endring i veiledningstid torsdag 17.november: ny tid 16.30 - 18.30 på rom DL145. Send mail til øvingslærer hvis dette blir problematisk for deg, så finner vi en løsning for deg.

[02/11/2011] På forelesningen igår ble vi enige om at 22.-23.november gir foreleser en oversikt over tema før hun regner/forklarer konkrete eksamensoppgaver. Hvilke oppgaver oppgis på forhånd. Trolig kapittel 1-7 (multiple choice) og 8-10 Inferens første dagen (halveis), og resten av 8-10 og 11-13 andre dagen. Videre blir det spørredag, der du kan sitte og regne mens foreleser er tilstede for så hjelpe deg. Håper dette er et tilbud du vil benytte deg av. Ser ut til at dette blir mandag 5/12 og tirsdag 6/12 kl 14.15-16, men mer info kommer.

[30/10/2011] Ordliste fra engelsk til norsk: ordliste.pdf

[18/10/11] Lekse til imorgen: se "Blindtest av champagne" fra episode 7 for Siffer fra NRK1s nettside.

[02/10/11] Neste uke er det ingen forelesninger, fordi studentene skal bruke tiden til å jobbe med obligatorisk øving nr 7. Øvingen veiledes onsdag 12.oktober kl 16.15 i D3 og torsdag 13.oktober kl 14.15-16 på DL146. Innlevering innen fredag 14.oktober kl 16! Se øvinger i venstre meny for oppgavenr og detaljer ad innlevering. Det er FINT hvis dere leverer på papir, fordi da er det lettere for øvingslærer å rette og kommentere. Det blir levert ut lf til de som får godkjent øvingen.

[04/10/11] Vi skal ha møte i referansegruppa i faget imorgen onsdag 5.oktober kl 15.15 i kantina på Dragvoll. Hvis du vil mene noe om forelesninger, øvinger, lærebok, opplegg - noe du savner- så kan du snakke med Helene og Christian i referansegruppa (kontaktinfo fra Kursinformasjon), eller snakke med Mette (foreleser) eller Håkon (øvingslærer) eller du kan møte opp og bli med på møtet!

[13/09/11] Veiledning av obligatorisk øving 3 skjer onsdag 14.09 kl 16.15-18 i D3 og torsdag 15.09 kl 14.15-16.00 i DL146. Øvingen må leveres inn til øvingslærer Håkon senest fredag 16.09 kl 16.00. Se Øvinger for innleveringssted og oppgavernr til øvingen.

For å forebygge såkalt koking (at man skriver av andre studenter), har vi i forelesningen blitt enige om at ikke 100% av øvingen må løses korrekt for å få godkjent, men vi synes at godt over halvparten bør være godt besvart. Har du problemer så er veiledningstimene løsningen for deg!

Neste forelesning er da tirsdag 20.september kl 16.15 i D3 der vi starter på Binomisk fordeling i kap 5.3.

Lykke til med øvingen

[07/09/11] Endring i veiledningstider: Veildning av øving foregår: Torsdager kl 14.15-16.15 i DL146 med øvingslærer Håkon Bull Hove Rommet er bare ledig til 16.15, slik at ytterligere spm tas på gangen. Vi hadde opprinnelig også veiledning i annet rom 16-18, men siden det bare er 30 oppmeldte på It's learning og 14 på forelesninger (til nå) så ser vi ikke å kunne holde igang et tilbud med 4 timer veiledning. For de obligatoriske øvingene (øving 3+7+10) blir det også veiledning onsdager 16-18 i D3 for de ukene der øvingen skal inn. Har du problemer med dette er det bare å ta kontakt med faglærer så avtaler vi veiledning før eller etter forelesningene - eller annet tidspkt.

[07/09/11]: Fikk du ikke med deg sesongpremieren på Siffer på søndag, kan du se den på NRKs nettsider til uti oktober NRK Siffer. Og, ny sjanse på søndag kl 20.04 for andre episode med tallsystemer og jordas undergang som tema. Før det har du mulighet til å lære mer om sannsynlighet i dagens forelesning i D3 kl 16.15. Slides til forelesningen under Forelesninger i venstremargen. Vel møtt!

[04/09/11]: Siffer har sesongpremiere på NRK1 søndag 4.september kl 20.05. Biostatistiker Jo Røislien, med phd i statistikk fra NTNU, er programleder. Anbefales på det varmeste!

VG skriver: "Tallknuser å regne med. Det er bare å starte nedtellingen. Siffer kan bli for tallene det "Typisk Norsk" var for språket." VG - terningkast 5.

Promo for kveldens premiereepisode: http://www.youtube.com/watch?v=H87ORYFnkdI

[31/08/11]: Husk øving 1 veiledes torsdag 1.september, se Øving i menyen til venstre. Og, dere husker at det ikke er forelesninger denne uken da foreleser er på reise.

[23/08/11]: Andre forelesning er onsdag 24.august 16.15 i D3, og vi ser på kap 2.5 og kap 3 i læreboka. Slides til første og andre forelesning finner du under Forelesninger i menyen til venstre.

[07/07/11]: Velkommen til hjemmesiden til ST0202 for høsten 2011.

 • Læreboka i faget heter Johnson & Kuby: Elementary Statistics, 11. utg. (10.utg kan også brukes).
 • Første forelesning er tirsdag 23.august kl 16.15-18 i D3 på Dragvoll.
2018-02-05, Hallvard Norheim Bø