ST0103 Brukerkurs i statistikk høsten 2011

Kursbeskrivelse finnes i studiehåndboka. ST0103 danner grunnlaget for ST2304 Statistisk modellering for biologer og bioteknologer som går til våren.

Beskjeder

  • 7. des. Lo and behold, resultatene på eksamen er klare! Synspunkter på kurset kan legges inn her.
  • 1. des. Løsningsforslag er lagt ut under gamle eksamensoppgaver.
  • 23. nov (oppdatert 28. nov). Generellt er alt som står under "forelesningsplan og pensum" relevant på eksamen. Følgende temaer er vil imidlertid ikke være spesielt sentrale: Dobbeltforventning (notat 1), levetidsfordelinger (bortsett fra eksponentiell fordeling og sammenheng med Poissonprosess), binormalfordeling (notat 4), momentmetoden (notat 5), slutninger om korrelasjonen (notat 6) og alle underkapitler.
  • 5. sep. Se info lenger ned om innleveringssted for øvingene.
  • 9. aug. RSS-feed for denne websiden (og undermenyer) er tilgjengelig via det oransje ikonet (velg "current namespace") ytterst til høyre i adressefeltet i nettleser.
  • 9. aug. Første forelesning er tirsdag 23. august, kl 14:15 i auditorium H3.

Faglærer

Faglærer: Jarle Tufto

Forelesnings- og øvingstidspunkt

Lærebok

Gunnar G. Løvås, Statistikk for universiteter og høgskoler, 2. utgave, Universitetsforlaget.

Liste over feil i boka

Første utgave kan vanskelig brukes bl.a. fordi oppgavene er noe forskjellig nummerert.

Øvinger

Øvingene starter i uke 35 36.

6 av 12 øvinger må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Øvinger leveres på øvingstimen eller i innleveringsboks i lavblokka mellom sentralbyggene (inngang fra 3. etg. sentralbygg II). Innleveringsfrist fredag kl. 12. Merk, det er ikke øvingslærerens oppgave å gjøre en detaljert retting. Dersom du har spørsmål, ta kontakt på din øvingstime.

Merknad: Øvingen som opprinnelig i tidsrommet 17-19 på mandager er nå i tidsrommet 16-18 på mandager.

Online kollokvium

Klikk her. Denne diskusjonsgruppen er ment som et online kollokvium. Hvis du lurer på noen i kurset, ikke får til en øving e.l., kan du ta det opp her.

Forelesningsplan, pensum og øvinger (foreløpig)

Nr Dag Dato Kapittel/avsnitt Øvingsnr Oppgaver
1 Tir 23.aug. 1, 2.1–5
2 Fre 26.aug. 3.1,3,2,3.3
3 Tir 30.aug. 3.3
4 Fre 2.sep. 3.3, 3.4
5 Tir 6.sep. 3.5, 1 2.1, 5, 7–9, 3.1, 4, 6, 10–12, 14, 17 *
6 Fre 9.sep. 3.6
7 Tir 13.sep. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 2 3.19, 21, 23, 24, 26-27, 29, 32
8 Fre 16.sep. 4.4, 4.5, notat 1
9 Tir 20.sep. 4, 5.1, 5.2, 5.3 3 3.37, 4.1-8, 13-17
10 Fre 23.sep. 5.4, 5.5
11 Tir 27.sep. 5.6, notat 2 4 4.19-21, 23, 24. 5.1-3
12 Fre 30.sep. 5.7, 5.8
13 Tir 4 .sep. Binorm.ford. (notat 4) 5 5.7-10, Tillegg A.16, 20-21
14 Fre 7.okt. Transf. av var. (notat 3)
15 Tir 11.okt. 6.1-2 Estimeringsmetoder (notat 5) 6 5.12-13, A.22, 5.18-19
16 Fre 14.okt. 5.9, 6.3
17 Tir 18.okt. 6.3 7 5.21-23, 27-28 Eks. 2005V, oppg. 3, Eks. 2005H, oppg. 1-2 (LF)
18 Fre 21.okt. 6.3, 6.4
19 Tir 25.okt. 6.4, 6.5 8 6.1-6, 8-9, notat 5, oppg. 2, 4(rettelse), 5 (LF)
20 Fre 28.okt. 6.5 (2006V oppgave 2b–c)
21 Tir 1.okt. 7.1-7.2 (notat 6) 9 6.7,10-15
22 Fre 4.okt. 7.3
23 Tir 8.nov. 7.3.6-7.3.7 10 6.18, 20-21, Eksamen ST0201 2005h, oppg. 1.
24 Fre 11.nov. 7.4
25 Tir 15.nov. 8.1–8.2.2 11 7.1, 7.4-5, 7.7, notat 6, oppg. 1-3.
26 Fre 18.nov. 8.2.3
27 Tir 20.nov. Repetisjon (siste forelesning) 12 8.3,7-8, notat 6, oppg 6-8

* 2.1, 5, 7-9 betyr oppgave 2.1, 2.5, 2.7, 2.8, og 2.9

Eksamen

Torsdag 1. desember, kl 09:00. 4 timer. Tillatte hjelpemidler på eksamen:

  • Bestemt enkel kalkulator, dvs. Citizen SR-270X eller Hewlett Packard HP30S, med tomt minne
  • Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag). Det er ikke lov å skrive i formelsamlingen men utheving med markeringstusj er lov.
  • K. Rottman: Matematisk formelsamling.
  • Gult A4-ark med egne håndskrevne notater. Fås på instituttkontoret for institutt for matematiske fag, sentralbygg II, 7. etg. Det kan skrives på begge sider av arket.

Det er ikke tillatt å notere i formelsamlingen(e)

Gamle eksamensoppgaver

Pensum i dette kurset (ST0103) er innholdsmessig temmelig likt det aller meste av utgåtte ST0101 og en mindre del av ST0201. Følgende tidligere eksamensoppgaver i disse kursene er dermed delvis relevante. Vi vil ikke ha midtsemesterprøve. Oppgaver som ikke er omfattet av pensum i ST0103 er gitt i parantes.

ST0103 Brukerkurs i statistikk

ST0101 Brukerkurs i sannsynlighetsregning

ST0201 Brukerkurs i statistikk

Vår 2004 med løsning. Feil i løsning av 2c: 1,28 skal erstattes av -1,28. Sluttsvaret er riktig.

Vår 2005 med løsning

Høst 2005 med løsning (2a)

Vår 2006 med løsning (1d, 3a)

Høst 2006 med løsning (3b, 3c)

Vår og høst 2007 (2a, høst 2007) (1c, 2a vår 2007)

Vår 2008

Våren 2009 med løsning (2c, 3c)

Høst 2008: Ingen eksamen ble avholdt.

Midtsemesterprøver

2018-02-12, Hallvard Norheim Bø