Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
st0101 [2017-03-13]
hallvabo https
st0101 [2017-03-22] (nåværende versjon)
hallvabo
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
-  * Høstsemesteret 2008 [[https://www.ntnu.edu/​employees/​omre|Henning Omre]]+  * Høstsemesteret 2008 [[https://folk.ntnu.no/omre/|Henning Omre]]
   * [[https://​folk.ntnu.no/​bakke/​ST0101/​2007H/​|Høstsemesteret 2007]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​bakke|Øyvind Bakke]]   * [[https://​folk.ntnu.no/​bakke/​ST0101/​2007H/​|Høstsemesteret 2007]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​bakke|Øyvind Bakke]]
   * [[https://​folk.ntnu.no/​bakke/​ST0101/​2006H/​|Høstsemesteret 2006]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​bakke|Øyvind Bakke]]   * [[https://​folk.ntnu.no/​bakke/​ST0101/​2006H/​|Høstsemesteret 2006]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​bakke|Øyvind Bakke]]
2017-03-22, Hallvard Norheim Bø