Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
rfel3100 [2017-08-30]
hallvabo Høsten 2017.
rfel3100 [2018-08-29] (nåværende versjon)
hallvabo Høsten 2018
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[rfel3100:2017h:​|Høstsemesteret ​2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​heidism|Heidi Strømskag]]+  * [[rfel3100:2018h:​|Høstsemesteret ​2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​eivinkas|Eivind Kaspersen]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[rfel3100:​2017h:​|Høstsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​heidism|Heidi Strømskag]]
   * [[rfel3100:​2016h:​|Høstsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​heidism|Heidi Strømskag]]   * [[rfel3100:​2016h:​|Høstsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​heidism|Heidi Strømskag]]
   * [[rfel3100:​2015h:​|Høstsemesteret 2015]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​froderon|Frode Rønning]]   * [[rfel3100:​2015h:​|Høstsemesteret 2015]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​froderon|Frode Rønning]]
   * [[rfel3100:​2014h:​|Høstsemesteret 2014]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​froderon|Frode Rønning]]   * [[rfel3100:​2014h:​|Høstsemesteret 2014]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​froderon|Frode Rønning]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
2018-08-29, Hallvard Norheim Bø