Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
probquiz [2016-11-08]
jarlet [Probabilistisk flervalgsprøve]
probquiz [2016-11-08] (nåværende versjon)
jarlet [Probabilistisk flervalgsprøve]
Linje 18: Linje 18:
 i poeng (se [[http://​jtufto.shinyapps.io/​demo-app|demo]]). ​ Fra deltakers synspunkt vil poengsummen \(L\) ta verdien \(\ln p_i\) med sannsynlighet \(r_i\), og forventningsverdien er da i poeng (se [[http://​jtufto.shinyapps.io/​demo-app|demo]]). ​ Fra deltakers synspunkt vil poengsummen \(L\) ta verdien \(\ln p_i\) med sannsynlighet \(r_i\), og forventningsverdien er da
  
-\[E(L)=\sum\limits_{i=1}^4r_i \ln p_i\]+\[E(L)=\sum\limits_{i=1}^4r_i \ln p_i.\]
  
 Det kan vises at denne forventningsverdien maksimeres ved å velge hver \(p_i=r_i\),​ altså ved å oppgi dine egne subjektive sannsynligheter på hvert svaralternativ.  ​ Det kan vises at denne forventningsverdien maksimeres ved å velge hver \(p_i=r_i\),​ altså ved å oppgi dine egne subjektive sannsynligheter på hvert svaralternativ.  ​
2016-11-08, Jarle Tufto