Spalter og bokser

Venstrespalte

Hvis du vil ha en venstrespalte med for eksempel menyer, oppretter du siden menu. Innholdet av menu vil bli brukt som innhold i venstremargen.

For å legge til meny i venstremargen på siden

oppretter du altså siden

og fyller sistnevnte med innholdet du vil skal vises i venstremargen på førstnevnte.

Denne menyen vil vises både på hovedsiden start og på alle undersidene du oppretter.

Å opprette siden gjør du ved å navigere til adressen. Da vil du få opp beskjed om at siden ikke eksisterer. Trykk deretter på knappen Lag denne siden i nedre venstre hjørne, fyll inn innholdet på siden, og trykk Lagre.

Høyrespalte

Hvis du vil ha en høyrespalte, oppretter du undersiden sidebar. Innholdet av sidebar-siden vil vises i høyrespalten. Den ser best ut hvis innholdet i spalten er plassert i bokser (se nedenfor).

Innholdet i høyrespalten på siden

ligger altså i en egen side som heter

Merk URL'en: ikke tma9999/2008h/sidebar, men tma9999/2008h/start/sidebar.

Høyrespalten vises kun på den siden den ble opprettet for: Den arves ikke av andre sider på samme måte som menyen.

Annen formatering

2021-09-10, Per Kristian Hove