Høstsemesteret 2008

TMA8888 Anvendt telling

Kursbeskrivelse finnes i studiehåndboka.

Beskjeder

  • 5.november: Sensuren er ferdig. Lykke til med eksamen!
  • 1. november 2008: Viktige beskjeder kan om ønskelig plasseres i en lett synlig boks. Men ikke overdriv bruken av bokser.
  • 15. oktober 2008: Resultatene fra midtsemesterprøven er tilgjengelig på http://www.example.com/midterm
  • 16. september 2008: Treffetid neste uke blir onsdager 14-16.
  • 9. september 2008: Ingen forelesning pga. sykdom.
  • 27. august 2008: Første forelesning blir i auditorium F1, ikke S5 som vi kommer til å bruke resten av semesteret.

Kursinformasjon

Forelesninger

Faglærer

Øvingslærer

Lærebok

  • Advanced Engineering Mathematics (Erwin Kreyszig) (SiT Tapir)

Pensum

Hele boka!

Eksamen

Eksamensdato er 14. desember med tillatte hjelpemidler C.

Forelesningsplan

Uke Kapittel Emne
34 1-2 Innledning
35 3,5-7 Telling av små tall
36&37 8 Telling av større tall
38 9-14 Telling av vilkårlige tall
39 15 Generell telling av tellbare objekter
40 16 Telling av sauer
41 Ingen forelesninger
42 Midtsemesterprøve
43&44 17-20 Tellbarhet
45 21 Ikke-tellbarhet
46 1-21 Oppsummering

Referansegruppe


For å bruke denne malen:

For å kopiere innholdet på denne siden til din egen side, trykk Rediger denne siden slik at du får se kildeteksten. Merk og kopier hele teksten, og lim den inn på din egen side.

2021-09-15, Per Kristian Hove