Fremdriftsplan TMA4100 Matematikk 1, høst 2015

De overordnede læremålene for kurset er angitt i emnebeskrivelsen. Merk at det kan forekomme endringer i fremdriftsplanen.

NB. Mattelab og plenumsregning begynner i uke 35.

Uke 33–34 Teknostart: Introduksjon, praktisk informasjon,
samt avsnitt 1.1–1.5
Lysark fra infomøtet 13.8
Lysark 1-3 og 4-6 fra 17.-18. august
Oversiktsforelesning: før og etter pausen
Interaktiv forelesning: pdf
Oppgavesett 14.8
Anbefalte oppgaver
Løsningsforslag

Uke 35 Avsnitt 2.1-2.6
Oversiktsforelesning: før og etter pausen
Interaktiv forelesning: pdf
Test 1 Anbefalte oppgaver
Løsningsforslag
Uke 36 Avsnitt 2.7-2.10
Oversiktsforelesning: før og etter pausen
Interaktiv forelesning: pdf
Test 2 Anbefalte oppgaver
Løsningsforslag
Uke 37 Avsnitt 3.1-3.4
Interaktiv forelesning: pdf
Test 3 Anbefalte oppgaver Innlevering 1
Deadline: 13.9
Uke 38 Avnsitt 3.5-3.6 og 4.1-4.2
Uke 39 Avsnitt 4.3-4.6 og 4.8
Uke 40 Avsnitt 4.9-4.10 og 5.1-5.2
Uke 41 Avsnitt 5.3-5.7 og 6.1
Uke 42 Avsnitt 6.2 og 6.5–6.8
Uke 43 Avnsitt 7.1-7.5
Uke 44 Avsnitt 7.6-7.7, 7.9 og 18.3
Uke 45 Avnsnitt 9.1-9.3
Uke 46 Avsnitt 9.4-9.7
Uke 47 Repetisjon/eksamensoppgaveregning
2019-09-25, Steffen Oppermann