Hvordan lage en wiki-side

Det første man må gjøre er å åpne nettleseren og gå til url-en man har fått tildelt. Da vil man komme til en tom side, det vil si man får beskjed om at siden ikke er laget ennå. Logg deg inn ved å trykke på "Logg inn"-knappen, og klikk på "Lag denne siden". Nå vil det bli åpnet en teksteditor i nettleseren, og her skriver man inn det man måtte ønske å ha på siden. Vanlig tekst skrives rett inn i editoren uten noen form for "kode". Det kan være lurt å klikke på "Forhåndsvis" før man lagrer så man er sikker på at alt ble som man hadde tenkt.

Rett over editoren er det en rad med knapper. De mest nyttige av disse er "B" - fet, "I" - kursiv, "H1" til "H5" - overskrifter i forskjellig størrelser og knappen med bilde av en punktliste. For å lage en overskrift av typen "H2", markerer man overskriften og klikker på knappen "H2".

Syntaksen for å lage en link til en ekstern side er

[[http://www.ntnu.no|NTNU]]

Det er viktig å ha med hele url-en. Det man skriver etter | vil fungere som visningsnavn (ikke nødvendig). En intern lenke (lenke til wikiside som tilhører samme wiki, wiki.math.ntnu.no) til en wikiside som heter "ovinger" kan man lage ved å skrive

[[ovinger|Øvinger]]

Denne linken vil peke til siden "ovinger" i samme navnerom som siden linken ligger på, det vil si et nivå opp i url-en. For eksempel, hvis man har fått tildelt området wiki.math.ntnu.no/tma4444/2008h og man på denne siden legger linker til andre wikisider eller legger ut filer, vil disse høre til under tma4444, ikke tma4444/2008h som man egentlig ville. På grunn av dette er det lurt å unngå å ha linker eller å legge ut filer på hovedsiden, men heller lage seg en meny til venstre for undersider for f.eks. øvinger, eksamensoppgaver o.l.. Siden menyen blir en egen underside av tma4444/2008h (den vil hete tma4444/2008h/menu) vil linkene man lager i menyen peke til undersider i navnerommet 2008h. Det ryddigste i en slik meny vil være å ha linkene i en punktliste. Se playground for hvordan man lager en slik meny. Her kan du også se hvordan man lager bokser og kolonner.

En link som er rød vil si at siden den peker til ikke er laget ennå, og hvis man selv mener man har laget den, kan problemet være at man har linket feil med hensyn til navnerom. For å linke tilbake til hovedsiden bør man bruke en absolutt link på formen

[[:tma4444:2008h|Hovedside]]

der : er wikis skilletegn og tilsvarer / i url-en. Se gjerne dokuwiki for mer utfyllende informasjon om wiki-syntaks.

2009-12-01, Per Kristian Hove