Oppfriskningskurs i matematikk 3.-8. august 2009.


Testene og Uavhentete innleveringer kan hentes på Instituttkontoret ved Institutt for matematiske fag i 7. etasje i sentralbygg II. De vil ligge der denne uken og neste uke før de blir makulert.


Velkommen til hjemmesiden for årets oppfriskningskurs i matematikk. Kurset er et frivillig ekstratilbud til nye studenter ved NTNU som føler de trenger å få frisket opp deler av pensum i 2MX og 3MX.

Om oppfriskningskurset:

Oppfriskningskurset tar for seg sentrale deler av 2MX og 3MX som nye studenter erfaringsmessig enten har glemt eller finder vanskelig. Det vil ikke bli forelest noe som ikke inngår i pensum fra videregående, og studenter som behersker stoffet bra fra tidligere vil kanskje føle at oppfriskningskurset er bortkastet tid. En pekepinn for om du trenger kurset kan jo være hvor lett eller vanskelig du synes siste års avsluttende test er. Fasit finner du her.

Bemerk Oppfriskningskurset er ikke en del av Teknostart for teknologistudenter eller det tilsvarende Realstart for realfagsstudenter, som for begges vedkommende begynner etter immatrikulering tirsdag den 11. august.

Foreleser:

Steffen Junge, rom 926, sentralbygg II.

E-post: steffej [at] math [dot] ntnu [dot] no.

Påmelding:

Påmeldingen er stengt

Oppmøte:

Vi møtes mandag den 3. august kl 9.15 i audiotorium F1.

Timeplan:

Alle forelesninger foregår i audiotorium F1, og alle øvinger i rom fordelt i realfagsbygget.

Mandag 3/8 Tirsdag 4/8 Onsdag 5/8 Torsdag 6/8 Fredag 7/8 Lørdag 8/8
8.15-9.00
9.15-10.00 - - - - -
10.15-11.00Forelesning ForelesningForelesningForelesningForelesning Test
11.15-12.00 - - - - -
12.15-13.00
13.15-14.00 Øving Øving Øving Øving Øving
14.15-15.00 - - - - -
15.15-16.00

Pensum:

Foreløpigt blir følgende forelest de forskellige dagene:

  • Mandag: Algebra og tallforståelse. Stikkord er: brøkregning, ligninger, ulikheter, omskriving av uttrykk.
  • Tirsdag og Onsdag: Trigonometri, Potens og logaritme. Stikkord er: sinus, cosinus, tangens, eksponenter, logaritmer, funksjoner og grafer.
  • Torsdag: Derivasjon. Stikkord er: grenser, deriverte, maks-min-problemer.
  • Fredag: Integrasjon. Stikkord er: Antideriverte, areal, integrasjonsteknikk.

Der vil gjennom hele uken være et sterkt fokus på problemløsning, og derfor er øvingsopplegget en minst like viktig del av kurset som forelesningene.

2009-08-11, steffej