Norsk Kryptoseminar

Norsk Kryptoseminar er et arrangement som ble startet i 1998. Hensikten er å samle kryptologimiljøene i Norge for å fremme teori og praksis innenfor kryptologi. Seminaret er åpent for alle som er interessert i eller arbeider med kryptologi i Norge.

Ta kontakt med tjerand.silde@ntnu.no dersom du har spørsmål.

2024-04-15, Tjerand Aga Silde