Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
mascot [2019-11-11]
joeid
mascot [2019-11-11]
joeid
Linje 18: Linje 18:
  
 **Primary Objectives**:​ **Primary Objectives**:​
-  * using physics-based data to develop realistic spatio-temporal +  * using physics-based data to develop realistic spatio-temporal statistical models and methods for environmental sampling using recent advances in computational and spatial statistics
-  ​statistical models and methods for environmental sampling using +
-  ​recent advances in computational and spatial statistics+
   ​   ​
-  * advancing embedded decision-making using these scalable methods onboard +  * advancing embedded decision-making using these scalable methods onboard autonomous robotic vehicles
-  ​autonomous robotic vehicles+
   ​   ​
-  * building up a cohort of young researchers who will look at +  * building up a cohort of young researchers who will look at problem-solving methods in novel inter-disciplinary ways, with modern computational methods, for generating new knowledge of our environment with direct impact to policy making, society and education
-  ​problem-solving methods in novel inter-disciplinary ways, +
-  ​with modern computational methods, for generating new knowledge of +
-  ​our environment with direct impact to policy making, society and +
-  ​education+
  
  
2019-11-11, Jo Eidsvik