Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma8704 [2017-08-21]
hallvabo Høsten 2017.
ma8704 [2018-06-13] (nåværende versjon)
hallvabo Høsten 2018
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * Høstsemesteret ​2017 [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​arvidn|Arvid Næss]]+  * [[ma8704:​2018h:​start|Høstsemesteret ​2018]] ​[[https://​www.ntnu.edu/​employees/​bo|Bo Lindqvist]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * Høstsemesteret 2017 [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​arvidn|Arvid Næss]]
   * [[ma8704:​2015h:​start|Høstsemesteret 2015]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​bo|Bo Lindqvist]]   * [[ma8704:​2015h:​start|Høstsemesteret 2015]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​bo|Bo Lindqvist]]
   * [[ma8704:​2014h:​|Høstsemesteret 2014]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​arvidn|Arvid Næss]]   * [[ma8704:​2014h:​|Høstsemesteret 2014]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​arvidn|Arvid Næss]]
2018-06-13, Hallvard Norheim Bø