Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma8702 [2018-01-04]
hallvabo emnetittel endret
ma8702 [2018-01-04] (nåværende versjon)
hallvabo Våren 2018
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[ma8702:2016v:​|Vårsemesteret ​2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​hrue|Håvard Rue]]+  * [[ma8702:2018v:​|Vårsemesteret ​2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​joeid|Jo Eidsvik]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[ma8702:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​hrue|Håvard Rue]]
   * [[ma8702:​2014v:​|Vårsemesteret 2014]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​hrue|Håvard Rue]]   * [[ma8702:​2014v:​|Vårsemesteret 2014]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​hrue|Håvard Rue]]
   * Vårsemesteret 2012 [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​haakont|Håkon Tjelmeland]]   * Vårsemesteret 2012 [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​haakont|Håkon Tjelmeland]]
2018-01-04, Hallvard Norheim Bø