Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma8701:2017v:lecture_plan_and_progress [2017-04-19]
bo
ma8701:2017v:lecture_plan_and_progress [2017-04-19] (nåværende versjon)
bo [Table]
Linje 9: Linje 9:
 | 5     | Rest of Ch. 3, except 3.7-3.8 ​                                           | Linear methods for regression ​                                         | [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​MA8701/​2011v/​pred.eng.medfigur.pdf|Multivariate prediction and regression]] ​                                                                                                                                          ​| ​                                                              | | 5     | Rest of Ch. 3, except 3.7-3.8 ​                                           | Linear methods for regression ​                                         | [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​MA8701/​2011v/​pred.eng.medfigur.pdf|Multivariate prediction and regression]] ​                                                                                                                                          ​| ​                                                              |
 | 6     | Ch. 4, except 4.4.3 and 4.5                                              | Linear methods for classification ​                                     | [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​MA8701/​2013v/​SlidesWeek7-2013.pdf|Slides Ch. 4]]                                                                                                                                                                      |                                                               | | 6     | Ch. 4, except 4.4.3 and 4.5                                              | Linear methods for classification ​                                     | [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​MA8701/​2013v/​SlidesWeek7-2013.pdf|Slides Ch. 4]]                                                                                                                                                                      |                                                               |
-| 7     | Ch. 5, except 5.8, 5.9 and Appendix ​                                     | Basis expansions and regularization ​                                   | [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​MA8701/​2013v/​SlidesWeek8-2013.pdf|Slides Ch. 5]]                                                                                                                                                                      |                                                               | +| 7     | Ch. 5, except ​5.7, 5.8, 5.9 and Appendix ​                                ​| Basis expansions and regularization ​                                   | [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​MA8701/​2013v/​SlidesWeek8-2013.pdf|Slides Ch. 5]]                                                                                                                                                                      |                                                               | 
-| 8     | Ch. 6                                                                    | Kernel smoothing methods ​                                              | [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​MA8701/​2011v/​kernel-density-theory.pdf|Kernel density estimation]] ​                                                                                                                                                   | No lecture on Thursday 23 February. Trial exam.               | +| 8     | Ch. 6, except 6.7                                                        ​| Kernel smoothing methods ​                                              | [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​MA8701/​2011v/​kernel-density-theory.pdf|Kernel density estimation]] ​                                                                                                                                                   | No lecture on Thursday 23 February. Trial exam.               | 
-| 9     | Ch. 7  (7.7, 7.8, 7.9 and 7.12 are not in curriculum) ​                   ​| Model assessment and selection ​                                        | [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​MA8701/​2013v/​chap7.pdf|Slides Ch. 7]]                                                                                                                                                                                 ​| ​                                                              |+| 9     | Ch. 7, except ​7.7, 7.8, 7.9 and 7.12                                     ​| Model assessment and selection ​                                        | [[http://​www.math.ntnu.no/​~bo/​MA8701/​2013v/​chap7.pdf|Slides Ch. 7]]                                                                                                                                                                                 ​| ​                                                              |
 | 10    | Ch. 7.10-7.11 and some remaining issues from 7.1-7.6. 8.1, 8.2, 8.7.     | Model selection and inference ​                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     ​| ​                                                              | | 10    | Ch. 7.10-7.11 and some remaining issues from 7.1-7.6. 8.1, 8.2, 8.7.     | Model selection and inference ​                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     ​| ​                                                              |
 | 11    | Ch. 9.1 (not all details), 9.2. //​INTRODUCTION:​ Ch. 8.1, 8.2.1, 8.2.2// ​ | Additive models, trees, and related methods (bagging, random forests) ​ | [[https://​folk.ntnu.no/​bo/​MA8701/​2017v/​bookchapter-Tree-structured-classifiers.pdf|Bookchapter (B. Ripley: Pattern Recognition and Neural Networks)]],​ \\ Example: [[https://​folk.ntnu.no/​bo/​MA8701/​2017v/​CART1.pdf|Pruning and cross-validation]] ​ | Additional reading: Ch. 3 in "Berk: Statistical Learning"​. ​   | | 11    | Ch. 9.1 (not all details), 9.2. //​INTRODUCTION:​ Ch. 8.1, 8.2.1, 8.2.2// ​ | Additive models, trees, and related methods (bagging, random forests) ​ | [[https://​folk.ntnu.no/​bo/​MA8701/​2017v/​bookchapter-Tree-structured-classifiers.pdf|Bookchapter (B. Ripley: Pattern Recognition and Neural Networks)]],​ \\ Example: [[https://​folk.ntnu.no/​bo/​MA8701/​2017v/​CART1.pdf|Pruning and cross-validation]] ​ | Additional reading: Ch. 3 in "Berk: Statistical Learning"​. ​   |
2017-04-19, Bo Henry Lindqvist