Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma8701:2017v:curriculum [2017-03-13]
bo
ma8701:2017v:curriculum [2017-04-04] (nåværende versjon)
bo
Linje 1: Linje 1:
 ===== Curriculum ===== ===== Curriculum =====
  
-Will be specified, but follows essentially ​from Lecture Plan and Progress+Follows ​from the "​Chapter"​ column of "Lecture Plan and Progress"
  
2017-04-04, Bo Henry Lindqvist