Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma8701:2017v:course_material [2016-12-14]
bo
ma8701:2017v:course_material [2017-01-17] (nåværende versjon)
bo
Linje 14: Linje 14:
  
  
-  * The complete books can be downloaded (pdf) from the above links. ​+  * The complete books can be downloaded (pdf) from the above links. 
 +  
 + 
 +===Associated webpages/​resources=== 
 + 
 + 
 +[[http://​www-stat.stanford.edu/​~tibs/​ElemStatLearn//​|Webpage for "The Elements of..."​]]  
 + 
 +[[http://​waxworksmath.com/​Authors/​G_M/​Hastie/​WriteUp/​weatherwax_epstein_hastie_solutions_manual.pdf|"​A Solution Manual and Notes for: The Elements of..."​]] 
 + 
 +[[http://​www-bcf.usc.edu/​~gareth/​ISL/​index.html|Webpage for "An Introduction to..."​]]  
 + 
 +[[http://​blog.princehonest.com/​stat-learning|Unofficial Solutions for "An Introduction to..."​]] 
 + 
  
 ===Recommended reading=== ===Recommended reading===
Linje 23: Linje 37:
 Johnson, R.A. and Wichern, D.W.: "​Applied Multivariate Statistical Analysis"​. Johnson, R.A. and Wichern, D.W.: "​Applied Multivariate Statistical Analysis"​.
  
-Hastie, T.J. and Tibshirani, R.J.: "​Generalized Additive Models"​+Hastie, T.J. and Tibshirani, R.J.: "​Generalized Additive Models"​
  
  
2017-01-17, Bo Henry Lindqvist