Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma8701:2017v:assignments [2017-04-24]
bo [Earlier trial exams and exams]
ma8701:2017v:assignments [2017-06-12] (nåværende versjon)
bo [Earlier trial exams and exams]
Linje 43: Linje 43:
   * [[http://​folk.ntnu.no/​bo/​MA8701/​2017v/​trial.17.pdf|Trial exam 2017]]   * [[http://​folk.ntnu.no/​bo/​MA8701/​2017v/​trial.17.pdf|Trial exam 2017]]
   * [[http://​folk.ntnu.no/​bo/​MA8701/​2017v/​eks.11.pdf|Exam 2011]]   * [[http://​folk.ntnu.no/​bo/​MA8701/​2017v/​eks.11.pdf|Exam 2011]]
-  * [[http://​folk.ntnu.no/​bo/​MA8701/​2017v/​eks.13.pdf|Exam 2013]] (disregard Problem 2)+  * [[http://​folk.ntnu.no/​bo/​MA8701/​2017v/​eks.13.pdf|Exam 2013]] (disregard Problem 2)   
 +  * [[http://​folk.ntnu.no/​bo/​MA8701/​2017v/​eks.17.pdf|Exam 2017]]
  
2017-06-12, Bo Henry Lindqvist