Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma8404 [2017-03-22]
hallvabo
ma8404 [2017-08-04] (nåværende versjon)
perhov Høsten 2017
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[ma8404:2015h:​|Høstsemesteret ​2015]] Brian Moore+  * [[ma8404:2017h:​|Høstsemesteret ​2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​anne|Anne Kværnø]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[ma8404:​2015h:​|Høstsemesteret 2015]] Brian Moore
   * [[ma8404:​2013h:​|Høstsemesteret 2013]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​elenac|Elena Celledoni]]   * [[ma8404:​2013h:​|Høstsemesteret 2013]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​elenac|Elena Celledoni]]
   * [[ma8404:​2011h:​|Høstsemesteret 2011]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​bryn|Brynjulf Owren]]   * [[ma8404:​2011h:​|Høstsemesteret 2011]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​bryn|Brynjulf Owren]]
2017-08-04, Per Kristian Hove