MA8404 - Numerisk integrasjon av tidsavhengige differensialligninger

MA8404 - Numerical solution of time dependent differential equations

Beskjeder

Beskjeder
Temaer: 1. Dae problemer. 2. Symplektiske metoder for Hamiltonske systemer. 3. Bevaring av invarianter, energi-bevarende metoder og symmetriske metoder. 3. Lie gruppe metoder. 4. Eksponensjelle integratorer for PDL. 5. Hamiltonske PDL (multisymplektiske metoder, energi-bevarende metoder, symplektiske metoder).
Jeg har reservert rom 922 til eksamen den 4. desember kl 9-12. Forhåpentligvis passer det for alle kandidater.
Alle notater som inngår i pensum er lagt ut under tempoplan. Vennligst gi meg beskjed om dere finne feil.
Diskontinuerlig kollokasjon er selv-studium.
Første forelesning tirsdag 18.08 kl 10-12 i rom 656 sentralbygg II.

Forelesninger (Lectures)

 • Tirsdag 14-16, rom 822 sentralbygg II
 • Torsdag 10-12, rom 656
 • I uke 36 foreleses ikke
 • I uke 39 foreleses ikke på tirsdag
 • I uke 47: 18., 19. og 20. november kl. 12-14 (rom 656) seminar om elementmetoden og differentialformer

Foreleser (Lecturer)

 • Elena Celledoni rom 1346

Deltakere (forelopig)

 • Håkon Marthinsen
 • Øystein Tråsdahl
 • Kjetil A. Johannessen
 • Lars Sydnes

Lærebok (Book)

 • Geometric Numerical Integration

Hairer, Lubich and Wanner, Springer

For enkelte temaer vil vi bruke også andre kilder.

2009-11-24, Elena Celledoni