Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma8202 [2017-03-22]
hallvabo
ma8202 [2020-01-03] (nåværende versjon)
hallvabo 2020v
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[ma8202:2017v:​|Vårsemesteret ​2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​bergh|Petter Andreas Bergh]]+  * [[ma8202:2020v:​|Vårsemesteret ​2020]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​pedertho|Peder Thompson]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[ma8202:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​bergh|Petter Andreas Bergh]]
   * [[ma8202:​2014h:​|Høstsemesteret 2014]] [[https://​folk.ntnu.no/​oyvinso/​|Øyvind Solberg]]   * [[ma8202:​2014h:​|Høstsemesteret 2014]] [[https://​folk.ntnu.no/​oyvinso/​|Øyvind Solberg]]
   * [[ma8202:​2012h:​|Høstsemesteret 2012]] [[https://​folk.ntnu.no/​opperman/​|Steffen Oppermann]]   * [[ma8202:​2012h:​|Høstsemesteret 2012]] [[https://​folk.ntnu.no/​opperman/​|Steffen Oppermann]]
2020-01-03, Hallvard Norheim Bø