MA8202 Kommutativ algebra (vår 2023)

Muntlig eksamen

Sted: kommer senere/muligens zoom.

Tir 16 maiTir 23 maiTir 06 junaugust
Henrik KnudsenHåvard Skjetne LilleheieJonathan EriksenJohn Aslak Wee Kleven
Thomas ThraneSander HageliJon Anundsen
Chileshe MwambaHenrik Snemyr Langesæter
Eivind DjurhuusMikkel Kårstein
Denis Bergmann

Foreleser

Petter Andreas Bergh, rom 840, Sentralbygg II, petter [dot] bergh [at] ntnu [dot] no

Forelesninger

Tirsdag 12:15 - 14:00 i KJL22

Torsdag 10:15 - 12:00 i L10

Pensum

Deler av kurset vil være basert på M.F. Atiyah & I.G. Macdonald: Introduction to commutative algebra. Vi vil også bruke noen andre kilder, slik som gamle notater.

Logg

Dato Tema Notater Oppgaver gitt
10. jan Idealteori n
12. jan Primspekteret n 1.17, 1.18, 1.19, 1.21, 1.22, 1.26
18. jan Lokalisering og Nakayamas lemma n Oppgaver
19. jan Hopkins-Neeman-teoremet 1 n Oppgaver
24. jan Hopkins-Neeman-teoremet 2 n
26. jan Primær dekomponering n Oppgaver
31. jan Hele elementer n Oppgaver
02. feb Opp- og nedstigning n
07. feb Diskrete valuasjonsringer n Oppgaver
09. feb Dedekinddomener n Oppgaver
21. feb Dimensjonsteori 1 n Oppgaver
23. feb Dimensjonsteori 2 n
28. feb Dimensjonsteori 3 n
02. mar Dimensjonsteori 4 n Oppgaver
07. mar Dimensjonsteori 5 n
09. mar Dimensjonsteori 5.5 n

Prosjekt

Tema Hvem Presentasjon Notater
Primspekteret i en tensortriangulert kategori Chileshe Mwamba, Elias Klakken Angelsen tor 16. mar
Weil-formodningene Jonathan Komada Eriksen tir 21. mar n
Serre-Swan-teoremet Mikkel Elkjær Kårstein tir 21. mar
Hilberts Nullstellensatz Heine Strøm Gundhus, Henrik Knudsen, Martin Löcsei tor 23. mar
Konstruktiv kommutativ algebra Thomas Wilskow Thorbjørnsen, Eivind Xu Djurhuus tir 28. mar
Regulære følger Henrik Snemyr Langesæter tor 30. mar
Skjemaer Even Aslaksen tor 30. mar n
Quillen-Suslin-teoremet Jon Wallem Anundsen tor 13. apr n
Regulære lokale ringer Sander Støle Hageli tor 13. apr n
Flate moduler Thomas Agung Dibpa Anandita Thrane, Håvard Skjetne Lilleheie tir 18. apr n
Komplettering John Aslak Wee Kleven, Denis Bergmann tor 20. apr n
2023-05-08, Petter Andreas Bergh