Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma8108 [2017-03-22]
hallvabo
ma8108 [2017-08-18] (nåværende versjon)
hallvabo Høsten 2017.
Linje 6: Linje 6:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[ma8108:2015h:​|Høstsemesteret ​2015]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​johnefo|John Erik Fornæss]]+  * [[ma8108:2017h:​|Høstsemesteret ​2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​yura|Yurii Lyubarskii]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[ma8108:​2015h:​|Høstsemesteret 2015]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​johnefo|John Erik Fornæss]]
   * Høstsemesteret 2007 Javad Mashreghi ([[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8108/​2007h.pdf|course outline]] (pdf))   * Høstsemesteret 2007 Javad Mashreghi ([[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8108/​2007h.pdf|course outline]] (pdf))
   * Høstsemesteret 2005 [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​yura|Yurii Lyubarskii]]   * Høstsemesteret 2005 [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​yura|Yurii Lyubarskii]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
2017-08-18, Hallvard Norheim Bø