Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma8106 [2017-03-22]
hallvabo
ma8106 [2017-12-21] (nåværende versjon)
hallvabo Våren 2018
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[ma8106:2016v:​|Vårsemesteret ​2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​seip|Kristian Seip]]+  * [[ma8106:2018v:​|Vårsemesteret ​2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​eugenia|Eugenia Malinnikova]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[ma8106:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​seip|Kristian Seip]]
   * [[ma8106:​2014v:​|Vårsemesteret 2014]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​yura|Yura Lyubarskii]]   * [[ma8106:​2014v:​|Vårsemesteret 2014]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​yura|Yura Lyubarskii]]
   * Vårsemesteret 2010 [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​yura|Yura Lyubarskii]]   * Vårsemesteret 2010 [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​yura|Yura Lyubarskii]]
2017-12-21, Hallvard Norheim Bø