Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma8105 [2017-03-22]
hallvabo
ma8105 [2018-12-06] (nåværende versjon)
hallvabo Våren 2019
Linje 6: Linje 6:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[ma8105:2017v:​|Vårsemesteret ​2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​erj|Espen Robstad Jakobsen]]+  * [[ma8105:2019v:​|Vårsemesteret ​2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​erj|Espen Robstad Jakobsen]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[ma8105:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​erj|Espen Robstad Jakobsen]]
   * [[ma8105:​2015v:​|Vårsemesteret 2015]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​holden|Helge Holden]]   * [[ma8105:​2015v:​|Vårsemesteret 2015]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​holden|Helge Holden]]
   * [[ma8105:​2013v:​|Vårsemesteret 2013]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​holden|Helge Holden]]   * [[ma8105:​2013v:​|Vårsemesteret 2013]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​holden|Helge Holden]]
2018-12-06, Hallvard Norheim Bø