Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ma8105 [2017-03-09]
hallvabo
ma8105 [2018-12-06]
hallvabo Våren 2019
Linje 3: Linje 3:
 Før vårsemesteret 2016 het dette emnet //​Distribusjonsteori og Sobolevrom med anvendelser//​. Før vårsemesteret 2016 het dette emnet //​Distribusjonsteori og Sobolevrom med anvendelser//​.
  
-[[http://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​MA8105|Kursbeskrivelse]]+[[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​MA8105|Kursbeskrivelse]]
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[:ma8105:2017v:​|Vårsemesteret ​2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​erj|Espen Robstad Jakobsen]]+  * [[ma8105:2019v:​|Vårsemesteret ​2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​erj|Espen Robstad Jakobsen]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
-  * [[:​ma8105:​2015v:​|Vårsemesteret 2015]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​holden|Helge Holden]] +  * [[ma8105:2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​erj|Espen Robstad Jakobsen]] 
-  * [[:ma8105:​2013v:​|Vårsemesteret 2013]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​holden|Helge Holden]] +  * [[ma8105:​2015v:​|Vårsemesteret 2015]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​holden|Helge Holden]] 
-  * [[:ma8105:​2011v:​|Vårsemesteret 2011]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​holden|Helge Holden]] +  * [[ma8105:​2013v:​|Vårsemesteret 2013]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​holden|Helge Holden]] 
-  * [[:ma8105:​2009v|Vårsemesteret 2009]] [[https://​www.ntnu.no/ansatte/​lqvist|Peter Lindqvist]]+  * [[ma8105:​2011v:​|Vårsemesteret 2011]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​holden|Helge Holden]] 
 +  * [[ma8105:​2009v|Vårsemesteret 2009]] [[https://​www.ntnu.edu/employees/​lqvist|Peter Lindqvist]]
   * Vårsemesteret 2007 [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​holden|Helge Holden]]   * Vårsemesteret 2007 [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​holden|Helge Holden]]
   * Vårsemesteret 2005 [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​holden|Helge Holden]]   * Vårsemesteret 2005 [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​holden|Helge Holden]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
2018-12-06, Hallvard Norheim Bø