Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma8105:2019v:start [2019-03-15]
erj
ma8105:2019v:start [2019-03-15] (nåværende versjon)
erj
Linje 27: Linje 27:
 | 15.03.2019 ​ | **3 lectures Week 12**  | One extra lecture since the week after will only have one lecture (Monday) ​ \\ \\ | | 15.03.2019 ​ | **3 lectures Week 12**  | One extra lecture since the week after will only have one lecture (Monday) ​ \\ \\ |
 |             | **Extra lecture Thursday March 21**  | Room 656 (SIMA stuen) Sentralbygg 2  \\ \\ One of 3 lectures Week 12.  \\ \\ Replaces the Friday lecture in the week after. ​ \\ \\ | |             | **Extra lecture Thursday March 21**  | Room 656 (SIMA stuen) Sentralbygg 2  \\ \\ One of 3 lectures Week 12.  \\ \\ Replaces the Friday lecture in the week after. ​ \\ \\ |
-|             | Exercise 10  | Available at under "​Exercises"​ in the left menu.  \\ \\ Volunteer wanted... ​  | +|             ​| ​**Exercise 10**  | Available at under "​Exercises"​ in the left menu.  \\ \\ Volunteer wanted... ​ \\ \\   | 
-|             | Solutions 7  | Available at under "​Exercises"​ in the left menu.    +|             ​| ​**Solutions 7**  | Available at under "​Exercises"​ in the left menu.  \\ \\  ​
 | 06.03.2019 ​ | No lecture Friday March 8  | I will be travelling ​  | | 06.03.2019 ​ | No lecture Friday March 8  | I will be travelling ​  |
 |             | Exercise 9  | Available at under "​Exercises"​ in the left menu.  | |             | Exercise 9  | Available at under "​Exercises"​ in the left menu.  |
2019-03-15, Espen Robstad Jakobsen