Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma8105:2019v:start [2019-06-21]
erj
ma8105:2019v:start [2019-06-21] (nåværende versjon)
erj [Tabell]
Linje 30: Linje 30:
  
  
-| 21.06.2019 ​ | **Exam August** ​ | August 15 (Thursday). Room 1148.  \\ \\ 14:15-15:00 TL  \\ 15:05-15:50 EHS  \\ 15:55-16:40 MGS \\ \\ Oral exam, same rules as before including 20 min presentation - see "​General information"​ in the left menu.  \\ \\  | +| 21.06.2019 ​    ​| **Exam August** ​  ​| August 15 (Thursday). Room 1148 SB2.  \\ \\ 14:15-15:00 TL  \\ 15:05-15:50 EHS  \\ 15:55-16:40 MGS \\ \\ Oral exam, same rules as before including 20 min presentation - see "​General information"​ in the left menu.  \\ \\  | 
-| 08.04.2019 ​ | **Exam dates** ​ | See "​General information"​ in the left menu  \\ \\ | +| 08.04.2019 ​    ​| **Exam dates** ​   | See "​General information"​ in the left menu  \\ \\                                                                                                                                                                            
-            | **Office hours** ​ | See table below  \\ \\ |  +               ​| **Office hours** ​ | See table below  \\ \\                                                                                                                                                                                                       ​
-            ​| **My notes** ​ | Some of them are posted under "​Lectures"​ in the left menu.  \\ \\ These are the notes for the lectures that deviated substantially from Holden. ​ \\ \\ I strongly recommend you look at them.  \\ \\ |+               | **My notes** ​     | Some of them are posted under "​Lectures"​ in the left menu.  \\ \\ These are the notes for the lectures that deviated substantially from Holden. ​ \\ \\ I strongly recommend you look at them.  \\ \\                         ​|
  
 **Office hours** **Office hours**
2019-06-21, Espen Robstad Jakobsen