Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma8105:2019v:homework_problems [2019-04-05]
erj [Tabell]
ma8105:2019v:homework_problems [2019-04-05]
erj [Tabell]
Linje 16: Linje 16:
 ^ 12    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex11.pdf|Excercise set no 11]]  | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex11-sol.pdf|Solutions no 11]]  | 05.04. ​          | //volunteer wanted// ​ | ^ 12    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex11.pdf|Excercise set no 11]]  | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex11-sol.pdf|Solutions no 11]]  | 05.04. ​          | //volunteer wanted// ​ |
 ^ 13    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex12.pdf|Excercise set no 12]]  | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex12-sol.pdf|Solutions no 12]]  | 11.04. ​          | //volunteer wanted// ​ | ^ 13    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex12.pdf|Excercise set no 12]]  | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex12-sol.pdf|Solutions no 12]]  | 11.04. ​          | //volunteer wanted// ​ |
-^ 14    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex13.pdf|Excercise set no 13]]  |                                                                                            |                  |                       |+^ 14    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex13.pdf|Excercise set no 13]]  | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex13-sol.pdf|Solutions no 13]]  ​|                  |                       |
  
 ===Student run problem session:=== ===Student run problem session:===
2019-04-05, Espen Robstad Jakobsen