Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ma8105:2019v:homework_problems [2019-04-03]
erj
ma8105:2019v:homework_problems [2019-04-05]
erj [Tabell]
Linje 3: Linje 3:
  
  
-^ Week  ^ Problem set                                                                                ^ Solutions ​                                                                                ​^ Problem session ​ ^ Responsible ​          ^ +^ Week  ^ Problem set                                                                                ^ Solutions ​                                                                                 ^ Problem session ​ ^ Responsible ​          ^ 
-^ 2     | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex1.pdf|Excercise set no 1]]    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex1-sol.pdf|Solutions no 1]]   ​| 25.01. ​          | Olav                  | +^ 2     | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex1.pdf|Excercise set no 1]]    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex1-sol.pdf|Solutions no 1]]    | 25.01. ​          | Olav                  | 
-^ 3     | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex2.pdf|Excercise set no 2]]    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex2-sol.pdf|Solutions no 2]]   ​| 01.02. ​          | Olav                  | +^ 3     | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex2.pdf|Excercise set no 2]]    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex2-sol.pdf|Solutions no 2]]    | 01.02. ​          | Olav                  | 
-^ 4     | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex3.pdf|Excercise set no 3]]    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex3-sol.pdf|Solutions no 3]]   ​| 08.02. ​          | Morten ​               | +^ 4     | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex3.pdf|Excercise set no 3]]    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex3-sol.pdf|Solutions no 3]]    | 08.02. ​          | Morten ​               | 
-^ 5     | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex4.pdf|Excercise set no 4]]    |  [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex4-sol.pdf|Solutions no 4]]  | 08.02. ​          | Max                   | +^ 5     | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex4.pdf|Excercise set no 4]]    |  [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex4-sol.pdf|Solutions no 4]]   ​| 08.02. ​          | Max                   | 
-^ 6     | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex5.pdf|Excercise set no 5]]    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex5-sol.pdf|Solutions no 5]]   ​| 15.02. ​          | Helge                 | +^ 6     | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex5.pdf|Excercise set no 5]]    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex5-sol.pdf|Solutions no 5]]    | 15.02. ​          | Helge                 | 
-^ 7     | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex6.pdf|Excercise set no 6]]    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex6-sol.pdf|Solutions no 6]]   ​| 22.02. ​          | //volunteer wanted// ​ | +^ 7     | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex6.pdf|Excercise set no 6]]    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex6-sol.pdf|Solutions no 6]]    | 22.02. ​          | //volunteer wanted// ​ | 
-^ 8     | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex7.pdf|Excercise set no 7]]    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex7-sol.pdf|Solutions no 7]]   ​| 08.03. ​          | //volunteer wanted// ​ | +^ 8     | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex7.pdf|Excercise set no 7]]    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex7-sol.pdf|Solutions no 7]]    | 08.03. ​          | //volunteer wanted// ​ | 
-^ 9     | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex8.pdf|Excercise set no 8]]    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex8-sol.pdf|Solutions no 8]]   ​| 15.03. ​          | Alexandra ​            | +^ 9     | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex8.pdf|Excercise set no 8]]    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex8-sol.pdf|Solutions no 8]]    | 15.03. ​          | Alexandra ​            | 
-^ 10    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex9.pdf|Excercise set no 9]]    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex9-sol.pdf|Solutions no 9]]   ​| 22.03. ​          | Max                   |+^ 10    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex9.pdf|Excercise set no 9]]    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex9-sol.pdf|Solutions no 9]]    | 22.03. ​          | Max                   |
 ^ 11    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex10.pdf|Excercise set no 10]]  | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex10-sol.pdf|Solutions no 10]]  | 29.03. ​          | //volunteer wanted// ​ | ^ 11    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex10.pdf|Excercise set no 10]]  | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex10-sol.pdf|Solutions no 10]]  | 29.03. ​          | //volunteer wanted// ​ |
 ^ 12    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex11.pdf|Excercise set no 11]]  | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex11-sol.pdf|Solutions no 11]]  | 05.04. ​          | //volunteer wanted// ​ | ^ 12    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex11.pdf|Excercise set no 11]]  | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex11-sol.pdf|Solutions no 11]]  | 05.04. ​          | //volunteer wanted// ​ |
-^ 13    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex12.pdf|Excercise set no 12]]  |                                                                                           ​| 11.04. ​          | //volunteer wanted// ​ | +^ 13    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex12.pdf|Excercise set no 12]]  | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex12-sol.pdf|Solutions no 12]]  ​| 11.04. ​          | //volunteer wanted// ​ | 
-^ 14    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex13.pdf|Excercise set no 13]]  |                                                                                           ​  ​  ​|+^ 14    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex13.pdf|Excercise set no 13]]  | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex13-sol.pdf|Solutions no 13]]  ​                                       ​|
  
 ===Student run problem session:=== ===Student run problem session:===
2019-04-05, Espen Robstad Jakobsen