Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
ma8105:2019v:homework_problems [2019-04-03]
erj
ma8105:2019v:homework_problems [2019-04-05]
erj [Tabell]
Linje 3: Linje 3:
  
  
-^ Week  ^ Problem set                                                                                ^ Solutions ​                                                                                ​^ Problem session ​ ^ Responsible ​          ^ +^ Week  ^ Problem set                                                                                ^ Solutions ​                                                                                 ^ Problem session ​ ^ Responsible ​          ^ 
-^ 2     | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex1.pdf|Excercise set no 1]]    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex1-sol.pdf|Solutions no 1]]   ​| 25.01. ​          | Olav                  | +^ 2     | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex1.pdf|Excercise set no 1]]    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex1-sol.pdf|Solutions no 1]]    | 25.01. ​          | Olav                  | 
-^ 3     | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex2.pdf|Excercise set no 2]]    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex2-sol.pdf|Solutions no 2]]   ​| 01.02. ​          | Olav                  | +^ 3     | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex2.pdf|Excercise set no 2]]    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex2-sol.pdf|Solutions no 2]]    | 01.02. ​          | Olav                  | 
-^ 4     | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex3.pdf|Excercise set no 3]]    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex3-sol.pdf|Solutions no 3]]   ​| 08.02. ​          | Morten ​               | +^ 4     | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex3.pdf|Excercise set no 3]]    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex3-sol.pdf|Solutions no 3]]    | 08.02. ​          | Morten ​               | 
-^ 5     | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex4.pdf|Excercise set no 4]]    |  [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex4-sol.pdf|Solutions no 4]]  | 08.02. ​          | Max                   | +^ 5     | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex4.pdf|Excercise set no 4]]    |  [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex4-sol.pdf|Solutions no 4]]   ​| 08.02. ​          | Max                   | 
-^ 6     | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex5.pdf|Excercise set no 5]]    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex5-sol.pdf|Solutions no 5]]   ​| 15.02. ​          | Helge                 | +^ 6     | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex5.pdf|Excercise set no 5]]    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex5-sol.pdf|Solutions no 5]]    | 15.02. ​          | Helge                 | 
-^ 7     | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex6.pdf|Excercise set no 6]]    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex6-sol.pdf|Solutions no 6]]   ​| 22.02. ​          | //volunteer wanted// ​ | +^ 7     | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex6.pdf|Excercise set no 6]]    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex6-sol.pdf|Solutions no 6]]    | 22.02. ​          | //volunteer wanted// ​ | 
-^ 8     | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex7.pdf|Excercise set no 7]]    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex7-sol.pdf|Solutions no 7]]   ​| 08.03. ​          | //volunteer wanted// ​ | +^ 8     | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex7.pdf|Excercise set no 7]]    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex7-sol.pdf|Solutions no 7]]    | 08.03. ​          | //volunteer wanted// ​ | 
-^ 9     | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex8.pdf|Excercise set no 8]]    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex8-sol.pdf|Solutions no 8]]   ​| 15.03. ​          | Alexandra ​            | +^ 9     | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex8.pdf|Excercise set no 8]]    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex8-sol.pdf|Solutions no 8]]    | 15.03. ​          | Alexandra ​            | 
-^ 10    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex9.pdf|Excercise set no 9]]    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex9-sol.pdf|Solutions no 9]]   ​| 22.03. ​          | Max                   |+^ 10    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex9.pdf|Excercise set no 9]]    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex9-sol.pdf|Solutions no 9]]    | 22.03. ​          | Max                   |
 ^ 11    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex10.pdf|Excercise set no 10]]  | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex10-sol.pdf|Solutions no 10]]  | 29.03. ​          | //volunteer wanted// ​ | ^ 11    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex10.pdf|Excercise set no 10]]  | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex10-sol.pdf|Solutions no 10]]  | 29.03. ​          | //volunteer wanted// ​ |
 ^ 12    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex11.pdf|Excercise set no 11]]  | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex11-sol.pdf|Solutions no 11]]  | 05.04. ​          | //volunteer wanted// ​ | ^ 12    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex11.pdf|Excercise set no 11]]  | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex11-sol.pdf|Solutions no 11]]  | 05.04. ​          | //volunteer wanted// ​ |
-^ 13    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex12.pdf|Excercise set no 12]]  |                                                                                           ​| 11.04. ​          | //volunteer wanted// ​ | +^ 13    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex12.pdf|Excercise set no 12]]  | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex12-sol.pdf|Solutions no 12]]  ​| 11.04. ​          | //volunteer wanted// ​ | 
-^ 14    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex13.pdf|Excercise set no 13]]  |                                                                                           ​  ​  ​|+^ 14    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA8105/​2019v/​public/​ma8105-ex13.pdf|Excercise set no 13]]  |                                                                                                                                   ​|
  
 ===Student run problem session:=== ===Student run problem session:===
2019-04-05, Espen Robstad Jakobsen