Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma8105:2019v:general_information [2019-04-08]
erj [Exam]
ma8105:2019v:general_information [2019-04-09] (nåværende versjon)
erj
Linje 67: Linje 67:
  
 ^ Date  ^ Day  ^ Time  ^ Room  ^ Candidate ​ ^ ^ Date  ^ Day  ^ Time  ^ Room  ^ Candidate ​ ^
-| 15.05. ​ | Wednesday | 10:15-11:00  | Room 1148, SB2  | Max  |+| 15.05. ​ | Wednesday ​| 09:​25-10:​10 ​ | Room 1148, SB2  | Helge  | 
 +|         ​| ​          | 10:15-11:00  | Room 1148, SB2  | Max  |
 ^ ^^^^^ ^ ^^^^^
 | 27.05. ​ | Monday ​   | 13:​15-13:​00 ​ | Room 1148, SB2  | Erik  |  | 27.05. ​ | Monday ​   | 13:​15-13:​00 ​ | Room 1148, SB2  | Erik  | 
-                  | 14:​05-14:​50 ​ | Room 1148, SB2  | Olav  |  +        ​          ​| 14:​05-14:​50 ​ | Room 1148, SB2  | Ola  |
-|            |        | 14:​55-15:​40 ​ | Room 1148, SB2  | Ola  |+
 ^ ^^^^^ ^ ^^^^^
 | 29.05. ​ | Wednesday ​ | 14:​15-15:​00 ​ | Room 1148, SB2  | Ling  | | 29.05. ​ | Wednesday ​ | 14:​15-15:​00 ​ | Room 1148, SB2  | Ling  |
 |            |      | 15:​05-15:​50 ​ | Room 1148, SB2  | Morten ​ | |            |      | 15:​05-15:​50 ​ | Room 1148, SB2  | Morten ​ |
-|            |      | 15:​55-16:​40 ​ | Room 1148, SB2  | Helge (to be confirmed) ​| +|            |      | 15:​55-16:​40 ​ | Room 1148, SB2  | Olav |
2019-04-09, Espen Robstad Jakobsen