Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma8104 [2017-03-22]
hallvabo
ma8104 [2017-08-18] (nåværende versjon)
hallvabo Høsten 2017.
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[ma8104:2015h:​start|Høstsemesteret ​2015]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​andriib|Andrii Bondarenko]]+  * [[ma8104:2017h:​start|Høstsemesteret ​2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​yura|Yura Lyubarskii]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[ma8104:​2015h:​start|Høstsemesteret 2015]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​andriib|Andrii Bondarenko]]
   * [[ma8104:​2013h:​start|Høstsemesteret 2013]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​yura|Yura Lyubarskii]]   * [[ma8104:​2013h:​start|Høstsemesteret 2013]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​yura|Yura Lyubarskii]]
   * [[ma8104:​2011h:​start|Høstsemesteret 2011]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​yura|Yura Lyubarskii]]   * [[ma8104:​2011h:​start|Høstsemesteret 2011]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​yura|Yura Lyubarskii]]
2017-08-18, Hallvard Norheim Bø