Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma8104:2017h:start [2017-10-25]
yura
ma8104:2017h:start [2018-02-12] (nåværende versjon)
hallvabo
Linje 61: Linje 61:
  
 <color #​ed1c24>​Additional lecture: ​ Friday, 29.09.2017 ​ room s21, SB2</​color>​ <color #​ed1c24>​Additional lecture: ​ Friday, 29.09.2017 ​ room s21, SB2</​color>​
- 
-{{ :​ma8104:​2017h:​reference_group_meeting_1_in_ma8104_wavelets_25.pdf | First meeting of the referenced group 25.09.2017}} 
  
  In the Gabor analysis part of the course we use the corresponding chapters of the book of K.Grochenig \\ //"​Foundation of time-frequency analysis"//​  In the Gabor analysis part of the course we use the corresponding chapters of the book of K.Grochenig \\ //"​Foundation of time-frequency analysis"//​
2018-02-12, Hallvard Norheim Bø