Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

ma8104:2017h:homeworks [2017-09-04] (nåværende versjon)
yura opprettet
Linje 1: Linje 1:
 +Homeworks include those mentioned in the lecture notes and also 
  
 +<color #​22b14c>​week 28.08 - 01.09:</​color>: ​ ## 2.9 a,b;  2.10, 2.13*, 2.16
 + 
 +
 +* means that the exercise is not in pensum ​
2017-09-04, Yurii Lyubarskii