Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ma8103 [2017-03-09]
hallvabo
ma8103 [2019-12-01]
hanche 2020
Linje 3: Linje 3:
 Før vårsemesteret 2016 het dette emnet //​Ikke-lineære partielle differensialligninger//​. Før vårsemesteret 2016 het dette emnet //​Ikke-lineære partielle differensialligninger//​.
  
-[[http://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​MA8103|Kursbeskrivelse]]+[[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​MA8103|Kursbeskrivelse]]
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[ma8103:2016v:​start|Vårsemesteret ​2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​holden|Helge Holden]]+  * [[ma8103:2020v:​start|Vårsemesteret ​2020]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​hanche|Harald Hanche-Olsen]] og [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​holden|Helge Holden]] ​ 
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[ma8103:​2018v:​start|Vårsemesteret 2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​hanche|Harald Hanche-Olsen]] og [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​holden|Helge Holden]]  ​
 +  * [[ma8103:​2016v:​start|Vårsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​holden|Helge Holden]]
   * [[ma8103:​2014v:​start|Vårsemesteret 2014]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​holden|Helge Holden]]   * [[ma8103:​2014v:​start|Vårsemesteret 2014]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​holden|Helge Holden]]
   * Vårsemesteret 2012 [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​holden|Helge Holden]]   * Vårsemesteret 2012 [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​holden|Helge Holden]]
2019-12-01, Harald Hanche-Olsen