Norsk

Informasjon om dette kurset vil ble lagt ut på siden MA8103. Første møte er tirsdag 12. januar kl 10:15 på 1156 i Sentralbygg 2. Tid og sted for kurset vil bli avtalt da. Om du ikke kan komme på tirsdag, send meg en email. — Helge Holden 2010-01-04

English

Information about this course will be posted on MA8103. Our first meeting will be on Tuesday, January 12 at 10:15 in 1156 in Sentralbygg 2. Time and venue for the lectures will be decided at that meeting. If you cannot attend the meeting on Tuesday, please send me an email. — Helge Holden 2010-01-04


supersonic.jpg

2010-01-04, Harald Hanche-Olsen