Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma8102 [2017-03-13]
hallvabo
ma8102 [2018-12-31] (nåværende versjon)
hallvabo Våren 2019
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[ma8102:2017v:​|Vårsemesteret ​2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​andriib|Andrii Bondarenko]]+  * [[ma8102:2019v:​|Vårsemesteret ​2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​andriib|Andrii Bondarenko]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[ma8102:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​andriib|Andrii Bondarenko]]
   * [[ma8102:​2015v:​|Vårsemesteret 2015]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​andriib|Andrii Bondarenko]]   * [[ma8102:​2015v:​|Vårsemesteret 2015]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​andriib|Andrii Bondarenko]]
   * [[ma8102:​2009v|Vårsemesteret 2009]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​csk|Christian Skau]]   * [[ma8102:​2009v|Vårsemesteret 2009]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​csk|Christian Skau]]
2018-12-31, Hallvard Norheim Bø