Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma8001 [2019-08-13]
hallvabo h19
ma8001 [2019-08-16] (nåværende versjon)
hallvabo h19
Linje 6: Linje 6:
   * Høstsemesteret 2019   * Høstsemesteret 2019
     * [[ma8001:​2019h:​joeid|Methods for spatial and spatio-temporal data and value of information analysis]] – [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​joeid|Jo Eidsvik]]     * [[ma8001:​2019h:​joeid|Methods for spatial and spatio-temporal data and value of information analysis]] – [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​joeid|Jo Eidsvik]]
 +    * [[ma8001:​2019h:​froderon|Designbasert forskning i matematikkdidaktikk forankret i epistemologisk analyse]] – [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​froderon|Frode Rønning]] og [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​heidism|Heidi Strømskag]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
2019-08-16, Hallvard Norheim Bø