Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma8001 [2017-03-09]
hallvabo
ma8001 [2017-03-22] (nåværende versjon)
hallvabo
Linje 1: Linje 1:
 ====== MA8001 Doktorgradsseminar i matematikk ====== ====== MA8001 Doktorgradsseminar i matematikk ======
  
-[[http://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​MA8001|Kursbeskrivelse]]+[[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​MA8001|Kursbeskrivelse]]
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
   * Høstsemesteret 2016   * Høstsemesteret 2016
-    * [[ma8001:​2016h:​joeid|Methods for spatial and spatio-temporal data and value of information analysis]] – [[https://​www.ntnu.no/ansatte/joeid|Jo Eidsvik]] +    * [[ma8001:​2016h:​joeid|Methods for spatial and spatio-temporal data and value of information analysis]] – [[https://​www.ntnu.edu/employees/joeid|Jo Eidsvik]] 
-    * [[ma8001:​2016h:​heidism|Teorien for didaktiske situasjoner i matematikk]] – [[https://​www.ntnu.no/ansatte/​heidism|Heidi Strømskag]]+    * [[ma8001:​2016h:​heidism|Teorien for didaktiske situasjoner i matematikk]] – [[https://​www.ntnu.edu/employees/​heidism|Heidi Strømskag]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
Linje 13: Linje 13:
   * [[ma8001:​2010v:​|Vårsemesteret 2010]]   * [[ma8001:​2010v:​|Vårsemesteret 2010]]
   * [[ma8001:​2009h:​|Høstsemesteret 2009]]   * [[ma8001:​2009h:​|Høstsemesteret 2009]]
-  * Høstsemesteret 2005 [[https://​www.ntnu.no/ansatte/​lqvist/​|Peter Lindqvist]]+  * Høstsemesteret 2005 [[https://​www.ntnu.edu/employees/​lqvist/​|Peter Lindqvist]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
2017-03-22, Hallvard Norheim Bø