Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ma8001 [2017-03-22]
hallvabo
ma8001 [2019-08-16] (nåværende versjon)
hallvabo h19
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * Høstsemesteret ​2016 +  * Høstsemesteret ​2019 
-    * [[ma8001:2016h:​joeid|Methods for spatial and spatio-temporal data and value of information analysis]] – [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​joeid|Jo Eidsvik]] +    * [[ma8001:2019h:​joeid|Methods for spatial and spatio-temporal data and value of information analysis]] – [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​joeid|Jo Eidsvik]] 
-    * [[ma8001:2016h:heidism|Teorien for didaktiske situasjoner ​matematikk]] – [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​heidism|Heidi Strømskag]]+    * [[ma8001:2019h:froderon|Designbasert forskning ​matematikkdidaktikk forankret i epistemologisk analyse]] – [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​froderon|Frode Rønning]] og [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​heidism|Heidi Strømskag]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * Høstsemesteret 2016
 +    * [[ma8001:​2016h:​joeid|Methods for spatial and spatio-temporal data and value of information analysis]] – [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​joeid|Jo Eidsvik]]
 +    * [[ma8001:​2016h:​heidism|Teorien for didaktiske situasjoner i matematikk]] – [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​heidism|Heidi Strømskag]]
   * [[ma8001:​2011v:​|Vårsemesteret 2011]] [[https://​folk.ntnu.no/​opperman/​|Steffen Oppermann]]   * [[ma8001:​2011v:​|Vårsemesteret 2011]] [[https://​folk.ntnu.no/​opperman/​|Steffen Oppermann]]
   * [[ma8001:​2010v:​|Vårsemesteret 2010]]   * [[ma8001:​2010v:​|Vårsemesteret 2010]]
2017-03-22, Hallvard Norheim Bø