Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma8001:2019h:start [2019-08-16]
froderon
ma8001:2019h:start [2019-08-16] (nåværende versjon)
froderon
Linje 2: Linje 2:
  
   * [[ma8001:​2019h:​joeid|Methods for spatial and spatio-temporal data and value of information analysis]] – [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​joeid|Jo Eidsvik]]   * [[ma8001:​2019h:​joeid|Methods for spatial and spatio-temporal data and value of information analysis]] – [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​joeid|Jo Eidsvik]]
-  * [[ma8001:​2019h:​froderon|Designbasert forskning i matematikkdidaktikk forankret i epistemologisk analyse]] – [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​froderon|Frode Rønning]]+  * [[ma8001:​2019h:​froderon|Designbasert forskning i matematikkdidaktikk forankret i epistemologisk analyse]] – [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​froderon|Frode Rønning]] og [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​heidism|Heidi Strømskag]]
2019-08-16, Frode Rønning