Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma8001:2019h:froderon [2019-08-16]
froderon [Designbasert forskning i matematikkdidaktikk forankret i epistemologisk analyse]
ma8001:2019h:froderon [2019-08-16] (nåværende versjon)
froderon [Designbasert forskning i matematikkdidaktikk forankret i epistemologisk analyse]
Linje 63: Linje 63:
 **Ansvarlige** **Ansvarlige**
  
-Frode Rønning, rom 934, Sentralbygg 2, frode.ronning@ntnu.no +Frode Rønning, rom 934, Sentralbygg 2, frode.ronning@ntnu.no ​\\
 Heidi Strømskag, rom 938, Sentralbygg 2, heidi.stromskag@ntnu.no Heidi Strømskag, rom 938, Sentralbygg 2, heidi.stromskag@ntnu.no
  
2019-08-16, Frode Rønning