Pensum

Dette er en foreløpig pensumliste.

Pensum i kurset er både forelesningsinnhold og de relevante kapitlene i læreboka.

Det anbefales sterkt å lese kapitlene i boka rett før eller etter vi har snakket om et tema i forelesningen.

Fra læreboken Howard Anton, Chris Rorres, Anton Kaul:
Elementary Linear Algebra, Applications Version, 12th Edition, EMEA Edition

 • Appendiks A
 • Kapittel 1: 1.1 - 1.9
 • Kapittel 2: alt
 • Kapittel 3: alt
 • Kapittel 4: 4.1 - 4.9 (bare for underrommene av \(\mathbb{R}^n\))
 • Appendiks B
 • Kapittel 5: 5.1 - 5.2
 • Kapittel 6: 6.3 (bare for underrommene av \(\mathbb{R}^n\))
 • Kapittel 7: 7.1 - 7.3
 • Øvingene
 • Forelesningene
 • Notater (se fremdriftsplanen under)

Fremdriftsplan

Fremdriftsplanen vil bli endret.

Uke Hva
34 1.1-1.3, 1.8
35 1.4-1.8
36 1.6-1.9
37 2.1-2.3
38 3.1-3.5
39 4.1-4.4
40 Repetisjon, midtsemesterprøve
41 4.5-4.7
42 4.8-4.9
43 5.1-2
44 6.3
45 7.1-7.3
46 Repetisjon
47 Gamle eksamensoppgaver

Notater og repetisjon

I tidligere år har det vært laget en rekke notater og repetisjonsark, som kan være nyttig.

Notatene er dessverre ikke lenger tilgjengelige.

InnholdKapittelStoff
Bevis Appendiks A Notat
Lineære systemer 1.1-1.2 Repetisjon
Matriser 1.3 Repetisjon 
Matriser 1.4 Repetisjon  
Matriser 1.4 Repetisjon
Matriser og lineære systemer 1.6 Repetisjon
Matriser og lineære systemer 1.7 Repetisjon  
Determinanter 2.1-2.2 Repetisjon, Definisjon Determinante
Determinanter2.2-2.3 Repetisjon
Determinanter 2.3 Repetisjon
Euklidske vektorrom3.1-3.2Repetisjon
Euklidske vektorrom3.2-3.3Repetisjon
Euklidske vektorrom 3.3 Repetisjon
Geometri 3.4-3.5Repetisjon
Vektorrom og underrom 4.1-4.2Repetisjon
Span, lineært uavhengig 4.3-4.4Repetisjon
Basis, dimensjon 4.5-4.6 Repetisjon
Dimensjon4.6 Repetisjon 
Ortogonal basis 6.3 Notat
Ortogonal basis 6.3 Notat, Repetisjon
Fundamentale matriserom 4.8-4.9 NotatRepetisjon
Lineære transformasjoner 1.8-1.9 Notat, Repetisjon
Lineære transformasjoner 1.8-1.9 Notat, Repetisjon
Komplekse tallAppendiks B Repetisjon 
Diagonaliserbare matriser 5.1-5.2 Repetisjon 
Diagonaliserbare matriser 5.1-5.2 Repetisjon  
Symmetriske matriser 7.1-7.2 Notat
Symmetriske matriser 7.1-7.2 Notat, Repetisjon 
Kjeglesnitt  7.3 Notat 
Kjeglesnitt  7.3 Notat, Repetisjon 

Nyttige linker

2022-10-11, Jacob Fjeld Grevstad