Øvinger

Første øving er nå lagt ut.

Øvingslærer

For spørsmål om øvingsopplegget kontakt:

Jacob Fjeld Grevstad
Kontor: 829, Sentralbygg 2
Epost: jacob [dot] f [dot] grevstad [at] ntnu [dot] no

Om øvingsopplegget

Innlevering. Oppgavene leveres inn på Ovsys. Merk hver øving med navn. Innleveringsfristen er søndag kl. 23:59 samme uke som øvingen veiledes.

Krav. For å gå opp til eksamen må man ha åtte øvinger godkjent. Ved sykdom, planlagt fravær eller opplevd feil i øvingssystemet, kontakt alltid faglærer/øvingslærer direkte for eventuell korreksjon. Obs. at unntak fra 8-regelen i etterkant ikke gjøres.

Dersom du har godkjent øvingsopplegg fra tidligere år, trenger du ikke levere øvinger i år. Spørsmål om tidligere godkjent øvingsopplegg må rettes til instituttadministrasjonen, da faglærere ikke har tilgang til systemet hvor dette ligger inne.

Øvingsoppgaver

For å få en godkjent øving kreves det at 50% er riktig, og at alle obligatoriske oppgaver skal være prøvd på.

Uke Øving Frist Kommentarer
35 Øving 1 04.09, 23:59 LF
36 Øving 2 11.09, 23:59 LF, Skannede sider fra læreboka finnes på Ovsys
37 Øving 3 18.09, 23:59 LF, Skannede sider fra læreboka finnes på Ovsys
38 Øving 4 25.09, 23:59 LF, Skannede sider fra læreboka finnes på Ovsys
39 Øving 5 02.10, 23:59 LF, Skannede sider fra læreboka finnes på Ovsys
40 Øving 6 09.10, 23:59 LF, Skannede sider fra læreboka finnes på Ovsys
41 Øving 7 16.10, 23:59 Skannede sider fra læreboka finnes på Ovsys
42 Øving 8 23.10, 23:59 LF, Skannede sider fra læreboka finnes på Ovsys
43 Øving 9 30.10, 23:59 LF, Skannede sider fra læreboka finnes på Ovsys
44 Øving 10 06.11, 23:59 LF, Skannede sider fra læreboka finnes på Ovsys
45 Øving 11 13.11, 23:59 LF, Skannede sider fra læreboka finnes på Ovsys
46 Øving 12 20.11, 23:59 LF, Skannede sider fra læreboka finnes på Ovsys

Levering av øvinger i Ovsys

Innlevering foregår digitalt på Ovsys. Det betyr at øvingen må scannes slik at alt du har skrevet er lett å lese, og at det blir samlet i én PDF-fil.

Vi anbefaler på det sterkeste at du regner øvingene med enten et nettbrett eller blyant/penn og papir. Dette er tidsbesparende og gir best øvelse til eksamen.

Her er ulike fremgangsmåter for hvordan du kan levere en håndskrevet øving som PDF-fil.

Bruk av scanner/kopimaskin:

  • Gå til en scanner/printer, scann hele øvingen og få tilsendt PDF på epost
  • (OBS: Scan alle ark til ett dokument, ikke ett dokument per ark.)
  • Lagre vedlegg fra epost og lever i Ovsys

iPhone (gratis):

  • Last ned app for «scanning» (f.eks Genius scan, Tiny Scanner)
  • Bruk appen til å ta en bildeserie som du eksporterer som PDF til epost
  • Lagre vedlegget fra eposten og lever i Ovsys

Android:

  • Last ned app for «scanning» (f.eks CamScanner, Tiny Scanner)
  • Bruk appen til å ta en bildeserie som du eksporter til Drive eller annen foretrukket mappe
  • Last opp PDF-filen fra den valgte mappen i Ovsys

Pdf-merger kan også brukes for å samle flere pfd-er til en fil. Dersom du ønsker å føre inn øvingene på datamaskin og ikke for hånd, bør du bruke LaTeX. En introduksjon til LaTeX kan også være nyttig. Vi anbefaler ikke å bruke Word eller andre tekstbehandlingsprogrammer til å skrive matematikk.

2023-09-27, Jacob Fjeld Grevstad