MA6201 - Om kurset

Fullstendig kursbeskrivelse i studiehåndboken.

Kursbeskrivelse

Emnet tar opp logiske grunnbegrep og bevisstrukturer, lineære ligningssystemer, Gaussisk eliminasjon, vektorer i planet og rommet (skalarprodukt, kryssprodukt), R^n, matriser, determinanter (Cramers regel, determinanter som areal og volum), rang og dimensjon av løsningsrom, lineærtransformasjoner og deres geometriske egenskaper i planet, tilhørende matriser i planet og rommet, litt om egenverdier for matriser, diagonalmatriser, kjeglesnitt, komplekse tall.

Fjernstudie

Dette kurset undervises i parallel med søsteremnet MA1201 på kampus. Det vil bli publisert videoer som forelesningsmateriale, og oppgaver dere kan jobbe med. Vi vil møtes jevnlig i Teams for å diskutere og reflektere, samt ha to fysiske samlinger i løpet av semesteret. Utover dette anbefaler vi at dere samarbeider enten på Teams eller fysisk når det er mulig.

Lærebok

Howard Anton, Chris Rorres, Anton Kaul:
Elementary Linear Algebra, Applications Version, 12th Edition, EMEA Edition

Vurdering og eksamen

  • 4 timer skriftlig avsluttende eksamen.
  • Det kreves godkjent øvingsopplegg for å kunne gå opp til eksamen.
  • Utsatt avsluttende eksamen kan bli avholdt muntlig.
2022-08-18, Jacob Fjeld Grevstad