Oversikt over videoer, forelesningsnotater, oppgaver og fasiter

Videoer, oppgaver og notater deles felles med MA1201. Derfor henviser vi til deres hjemmeside. Videoer og notater legges ut der ukentlig.

2022-08-23, Jacob Fjeld Grevstad