Eksamen

Det blir skriftlig 4 timers skoleeksamen. Informasjon om tidspunkt og hjelpemidler finnes på NTNUs emneside.

Tidligere eksamenssett

OBS:

 • Tidligere eksamenssett gir ingen indikasjon hvordan årets eksamen kommer til å se ut.
 • Hvis du finner feil i lfene si fra, slik at vi kan samle dem.
 • Spørsmål: Er det lurt å gjøre gamle eksamensoppgaver?
  • Det kan være en god idé å gjøre noen gamle eksamensoppgaver, så lenge du unngår noen vanlige feil:
  • Ikke tenk at gamle eksamener forteller nøyaktig hvordan årets eksamen blir, eller at det er visse typer oppgaver som alltid gis på eksamen, slik at man bare trenger å lære seg hvordan man løser akkurat disse oppgavene.
  • Vær oppmerksom på at det er små endringer fra år til år i hva som er pensum, hva som blir lagt mest vekt på, og i formuleringene og notasjonen som brukes.
  • Innholdet i emnet er hovedsakelig det samme hvert år. De gamle eksamensoppgavene er derfor en god kilde til mange varierte oppgaver som stort sett kommer med fullstendige løsningsforslag.
  • Når du mener du har oversikt over hele pensum, kan det være lurt å se på noen gamle eksamensoppgaver. Ta gjerne en hel eksamen fra et tidligere år, og prøv å jobbe deg gjennom den på fire timer, uten hjelpemidler. Da får du en følelse av hvordan det er på eksamen, og kanskje oppdager du noen ting du trenger å se litt mer på før den virkelige eksamenen.
  • Når du skal jobbe deg gjennom en hel eksamenssett på fire timer, er det alltid lurt å begynne med denne oppgaven du synes er enklest og å avslutte med denne oppgaven du synes er vanskeligst, siden denne fremgangsmåten også anbefales på eksamen.

Tidligere eksamenssett

Tidligere konteeksamener

1) Lf til oppgave 1b) er ufullstendig. Ligningssystemet er løsbart for alle konstantledd forskjellig fra \((7,-3,5)\).

2022-08-27, Jacob Fjeld Grevstad