Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma3950 [2018-10-10]
hallvabo lenke til norsk studieprogramside for LUR
ma3950 [2018-10-10] (nåværende versjon)
hallvabo navn
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * Emneansvarlig:​ [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​tyssedal|John Tyssedal]]+  * Emneansvarlig:​ [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​tyssedal|John ​Sølve ​Tyssedal]]
   * Studieveileder:​ [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​froderon|Frode Rønning]]   * Studieveileder:​ [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​froderon|Frode Rønning]]
   * Studieprogram:​ [[https://​www.ntnu.no/​studier/​mlreal|Lektorutdanning i realfag (LUR)]]   * Studieprogram:​ [[https://​www.ntnu.no/​studier/​mlreal|Lektorutdanning i realfag (LUR)]]
2018-10-10, Hallvard Norheim Bø