Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

ma3407 [2018-10-26]
hallvabo opprettet
ma3407 [2018-11-06] (nåværende versjon)
hallvabo Våren 2019
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * Vårsemesteret 2019 [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​markussz|Markus Szymik]]+  * [[ma3407:​2019v:​|Vårsemesteret 2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​markussz|Markus Szymik]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
2018-11-06, Hallvard Norheim Bø