Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ma3402 [2018-08-17]
torstefi Høsten 2018.
ma3402 [2019-08-13] (nåværende versjon)
hallvabo h19
Linje 1: Linje 1:
-====== MA3402 ​Analyse ​på mangfoldigheter ======+====== MA3402 ​Differensialformer ​på mangfoldigheter ======
  
 [[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​MA3402|Kursbeskrivelse]] [[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​MA3402|Kursbeskrivelse]]
 +
 +Før høstsemesteret 2019 het dette emnet //Analyse på mangfoldigheter//​.
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[ma3402:2018h:​|Høstsemesteret ​2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​baas|Nils A. Baas]]+  * [[ma3402:2019h:​|Høstsemesteret ​2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​glenmw|Glen Wilson]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[ma3402:​2018h:​|Høstsemesteret 2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​baas|Nils A. Baas]]
   * [[ma3402:​2017h:​|Høstsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​baas|Nils A. Baas]]   * [[ma3402:​2017h:​|Høstsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​baas|Nils A. Baas]]
   * [[ma3402:​2016h:​|Høstsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​baas|Nils A. Baas]]   * [[ma3402:​2016h:​|Høstsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​baas|Nils A. Baas]]
2018-08-17, Torstein Fiskvik